ارتباط بیماری لیکن پلان و کاشت مو:

لیکن پلان چیست؟ یک بیماری خود ایمنی است یعنی بدن بخشی از بافت طبیعی خود را به عنوان بیگانه تشخیص می دهد و به آن حمله می کند  بسته به اینکه به کدام بخش از بدن حمله کند ...
ادامه مطلب