هیرسوتیسم یا پرمویی:

به وجود موهای ترمینال با الگوی مردانه در زنان گفته می شود. در اثر افزایش سطح آندروژن ها در خون یا در اثر افزایش پاسخ به آندروژن ها ایجاد می شود. در 5 درصد زنان در سنین با...
ادامه مطلب

نکاتی در مورد لیزر موهای زائد:

1-انواع لیزرهای موی زائد با پیدا کردن ملانین (رنگ دانه) موجود در موها و جذب گرمای ناشی از لیزرها توسط آن ها باعث تاثیر می شوند.بنابراین موهای که رنگ دارند تحت تاثیر قرا...
ادامه مطلب

ارتباط بیماری لیکن پلان و کاشت مو:

لیکن پلان چیست؟ یک بیماری خود ایمنی است یعنی بدن بخشی از بافت طبیعی خود را به عنوان بیگانه تشخیص می دهد و به آن حمله می کند  بسته به اینکه به کدام بخش از بدن حمله کند ...
ادامه مطلب