ارتباط شوره سر و ریزش مو:

شوره سر یا پوسته ریزی های سطح پوست به طور مستقیم باعث ریزش مو نمی شود اما خارش ناشی از آن که معمولا همراه شوره وجود دارد می تواند باعث ریزش مو شود. چون بدلیل خارش و خارا...
ادامه مطلب

ریزش مو

تعداد تارهای مو برای هر فرد نرمال چیزی در حدود صدهزار تار می باشد. روند طبیعی رشد مو ها در 3 فاز صورت می گیرد. 1-فاز آناژن آناژن اولین و فعال ترین فاز رشد مو است. بیشتر مو ...
ادامه مطلب